gtag('config', 'AW-786502843');

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

undraw_authentication_fsn51111.svg

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

INTERCITY DESTEK site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, kiralık araçlarımız ve servislerimiz hakkında bilgi alabilir, sunulan raporlarımızı okuyabilir, insan kaynakları ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

Kısa mesaj (SMS), e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak şirketimizce tarafınıza yapılan bilgilendirmeleri almak istemiyorsanız 0 850 724 3456 numaralı telefonu arayarak ya da destek@intercitydestek.com e-posta adresine elektronik posta göndererek bildirmeniz yeterli olacaktır.

Sitemizdeki bilgiler, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde hazırlanmış olup mevzuatlarda olabilecek değişiklikler söz konusu bilgilerin doğruluğunu etkileyebilecektir.

Sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan INTERCITY DESTEK sorumlu değildir.

INTERCITY DESTEK üçüncü sahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. INTERCITY DESTEK, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı INTERCITY DESTEK tarafından hiçbir garanti verilmemektedir.

Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, INTERCITY DESTEK'e aittir. Sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Şirketimizin yazılı iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya sitemize başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

INTERCITY DESTEK, müşterilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için INTERCITY DESTEK, sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Ancak söz konusu bilgilerden, kişisel veri niteliğinde olanları yasal bir zorunluluk ya da kişisel veri sahibinin izni olmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmamaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu olup 11. madde kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, şirketimize telefon ya da e-posta yoluyla başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.